Insjete vastelaovend 21-22

Amice, leef vastelaoves vierders,

Geer höbt ós op ’t plein, ‘t sjoonste plein van Remunj, mótte misse dit jaor. En det haet alles te make mit de hoge druk op ós gezondheidszorg en ’t aafzègke van ’t ivvenement op ‘t Sjtasieplein.
In gooj harmenie mit gemeinte zeen veer toet ein anger plek gekomme. Ein die uniek is, dichter biej ós roets ligkt. Ós Gebaortehoes.
Vanoet de Faubourg, höbbe veer dit sezoen ingesjaote. ’t Sezoen wo-in veer haope de ’t nuuje normaal wegblieft en veer weer sjoon ivvenemente moge zeen in ós sjtad.

Veur ós es Garde beteikent dit ein sezoen wo in veer ós 44ste laevesjaor viere. En det doon veer gaer mit ederein dae de vastelaovend good gezint is.

Veer zeen ós

Spread the word. Share this post!