Tijdens de activiteiten van Stadts-Garde Faubourg St. Jacques staat de Garde onder leiding van de Commandant en zijn Officieren.

Voor de organisatorische aspecten heeft de Garde een bestuur benoemd dat als volgt is samengesteld:

  • Yvonne Vullers (veurzitster)
  • Harold Linnartz (sikkertaris)
  • Mark Jansen (penningmeister)
  • Monique Rieken (algemein besjtuurslid)

Het bestuur is per mail te bereiken via het secretariaat