Vastelaovend is geäöpend!

[easingslider id=”17673″]

Beste Vastelaovesvierders,

Vandaag höbbe veer mit väöl anger vereniginge oet ’t Remuunsje landj ’t Vastelaovessezoen geöpend met de traditionele 11 sjäöt op ’t sjone Munsterplein.Mit ’t geluid van trommels en doedelzäksjpelers zeen veer vertrokke biej Kefee Braam nao ’t Vrouwefontein. Veer moge zegke det onger sjteeds grooter waerende belangstelling dit ivvenement beozch wirt, dit meer en meer ein sjoner begin van de Vasteloavend geneumd moog waere.
Op nao de angere parels die de Remuunjse Vastelaovend te beje haet….
Mit eine gardistiesje vasteloaves groet,
Kommandant, Ted van Etten

De kanonsjöt werde gelost door:
1. Ted van Etten, Kommandant van Prinselikke Stadts-Garde Faubourg St Jacques
2. Rick Swart, Vórs van V.V. de Donderböl
3. Dirk Fransen, Vórs van S.V.V. D’n Uul
4. Ferd Geerlings, Vórs van V.V. de Hopsjlokkers
5. Rianne Donders, Burgemeester van Roermond
6. Bert Tobben, Veurzitter van Bacchus Remunj
7. Mart Selder, adjudant van aad Prins Harrie 1 Beckers, V.V. de Thuinhagedisse
8. V.V. de Veldjmuus
9. Hubert Terstappen, Kannonier van de Prinselikke Stadts-Garde Faubourg St. Jacques
10. Nicole van Etten, Marketenster van de Prinselikke Stadts-Garde Faubourg St. Jacques
11. Ted van Etten, Kommandant van Prinselikke Stadts-Garde Faubourg St Jacques

Äöpening Vastelaovend Sezoen 2016-2017

 

Het is een lange traditie dat het ‘Vastelaoves’ seizoen op de 11de van de 11de om 11 minuten over 11 wordt geopend in verschillende plaatsen op verschillende locaties door verschillende verenigingen. Elke opening verschilt in kleine details van een andere opening.

In Roermond wordt de opening ingeluid met elf kanonschoten.  Dit wordt verzorgd door de Prinselikke Stadts-Garde Faubourg St. Jacques, op het Munsterplein bij het Vrouwen-fontein. De schoten worden onder andere afgevuurd door mensen vanuit verschillende verenigingen.
Het afgelopen jaar hebben meerdere afgevaardigden zich verzameld bij het oudste café van Roermond, Braam, om vanuit hier gezamelijk naar het Munsterplein te lopen. Dit zorgde voor een zeer kleurrijk geheel, oftewel een bonte stoet van mensen die de ‘Vastelaovendj’ een warm hart toe dragen. Ook dit jaar vertrekken we vanuit Braam, Het Wachtlokaal, rond 10:50.

Iedereen die hier aan wilt deelnemen is van harte welkom. Zoniet dan zien we elkaar wellicht op het Munsterplein, om elkaar daar ‘eine sjoone vastelaovendj’ te wensen.

Äöpening Vastelaovend Sezoen 2016-2017