Paul Schlicher

Paul Schlicher

Amice,
Aafgeloupe maondaag, 7 maart, is de trieste mededeiling toet ós gekomme det Aad Kommandant en Ere-lid van ós Garde Paul Schlicher ’t aerdse veur ’t Hemelse verruult haet.
Paul is ós Garde versjillende jaore es Kommandant veurgegange en haet names de Garde binne het FEG es Ere-lid, acte de presence gegaeve. In dees rol, maar zeker es persoon woor hae eine belangrieke boewsjtein en sjakel in de opboew van en het veurbesjtaon van de Prinselikke Stadts-Garde Faubourg St. Jacques.
Veer zulle Paul misse en winse Charlotte en femieliej heel väöl sjterkte is in de lestige tied.

Gardetreffe 2022 gecanceld

Veer mótte, mit väöl pien in ós Garde-hert Uch sjrieve det t Gardetreffe (13 fibberwarie), wiej veer det gewint zeen, neet door geit, es derek gevolg van alle beperkinge gerelateerd aan ‘t Coronavirus. Veer vinje ’t heel sjpietig, wille waal angers maar kinne neet angers! Veur ós 4×11 resepsie op 20 fibberwarie sjtaeke veer heel väöl kaerskes aan en baeje det dit waal door kint gaon. Wie dae daag d’r persies oet geit zeen, weite veer noch neet persies. Mit alle betrokke Gardes wirt d’r gekeke nao ein alternatief veur 13 fibberwarie. Ditangere` treffe zal kleiner van sjaol zeen en passe binne regels die dan zulle gelde.

Mit vruntjelikke gardegroet,

Ted van Etten & Maurice Wertz
Kommandant & Voorzitter

4×11 Sjpang

Leef Gardiste,

Vandaag höbbe veer veur al ós leje, ós eige 4×11 sjpang onthult. Gein plaat, maar ein sjpang. Nao 44 jaor woor ’t ouch waal ins tied om in de eige geledere mit eine Franse sjlaag, dwars te ligke. Ósse eige hoes-juwelier Rob Verstappen, lid van de Orde Du Ly’s, haet de Garde ontiegelijk sjoon weergegaeve mit eine Franse lelie en ósse kleine Gardeman.

Insjete vastelaovend 21-22

Amice, leef vastelaoves vierders,

Geer höbt ós op ’t plein, ‘t sjoonste plein van Remunj, mótte misse dit jaor. En det haet alles te make mit de hoge druk op ós gezondheidszorg en ’t aafzègke van ’t ivvenement op ‘t Sjtasieplein.
In gooj harmenie mit gemeinte zeen veer toet ein anger plek gekomme. Ein die uniek is, dichter biej ós roets ligkt. Ós Gebaortehoes.
Vanoet de Faubourg, höbbe veer dit sezoen ingesjaote. ’t Sezoen wo-in veer haope de ’t nuuje normaal wegblieft en veer weer sjoon ivvenemente moge zeen in ós sjtad.

Veur ós es Garde beteikent dit ein sezoen wo in veer ós 44ste laevesjaor viere. En det doon veer gaer mit ederein dae de vastelaovend good gezint is.

Veer zeen ós

Vorig jaar bleef het stil

De vastelaovend in Roermond wordt wel degelijk geopend op 11 november. Traditioneel met elf kanonschoten, om 11.11 uur op het Munsterplein in hartje stad.

Het is een traditie die al tientallen jaren door de Prinselikke Stadts-Garde Faubourg St. Jacques in stand wordt gehouden. De – letterlijk – knallende opening van het nieuwe vastelaovendseizoen in de bisschopsstad. Vorig jaar gooide het coronavirus roet in het eten en zweeg het kanon voor het eerst sinds de oprichting van de garde. Niemand had toen kunnen bevroeden dat het virus twaalf maanden later nog altijd zijn stempel zou drukken op de samenleving. Dusdanig, dat door de provinciale opening van het ‘vijfde seizoen’, die voor het eerst op het Stationsplein in Roermond zou plaatsvinden, afgelopen week een dikke streep werd gezet. Daarnaast gaan tal van andere roodgeelgroen ingestoken evenementen niet door.

Jubileum

„Ontzettend jammer natuurlijk voor iedereen die zich enorm verheugd had op het festijn”, zegt Ted van Etten, sinds januari 2015 kommandant van de stadsgarde. „Maar wij schieten de vastelaovend gewoon in. Voor ons wordt het hoe dan ook een speciaal jaar. Het is namelijk vier keer elf jaar geleden dat de Prinselikke Stadts-Garde Faubourg St. Jacques werd opgericht. In de carnavalswereld een bijzonder jubileum, waar we samen met vastelaovend vierend Remunj middels diverse activiteiten feestelijk bij stilstaan.”

Franse pakken

Het fundament voor de oprichting van de garde werd in 1977 gelegd in een van de cafés die de stad rijk is, weet Van Etten. „Zoals dat wel vaker het geval is, werd onder het genot van een glaasje gerstenat door enkele prominente stadgenoten gebrainstormd over hoe ze de vastelaovend in Roermond wat meer kleur en fleur zouden kunnen geven.” Lang verhaal kort: het werd uiteindelijk een op Duitse leest geschoeide en in Franse pakken gestoken garde, die onafhankelijk en niet verbonden aan welke vereniging de Roermondse vastelaovend opluistert. „En dat al 44 jaar lang. Met lol en plezier als verbindende factor”, lacht de kommandant.

In het kader van het 4×11-jarig bestaan is de Prinselikke Stadts-Garde Faubourg St. Jacques op 13 februari 2022 gastheer van het Euregionaal Gardetreffen en staan een week later, op 20 februari in het Witte Kerkje in Voorstad Sint Jacob het gardebal en de jubileumreceptie op het programma.

„Maar eerst laten we op 11 november het kanon elf keer bulderen, want één jaar zonder kanonschoten is wat ons betreft meer dan voldoende. Vastelaovend same”, besluit kommandant Van Etten.

www.limburger.nl
9-11-2021

Logo 4×11

Biej ein sjpesjaal jaor, heurt ouch ein sjpesjaal logo. En nét zo es mit ós 3×11 logo, is ouch dit logo ontworpe door emes met sjterke garde-roots; Lieke Reyners.
’t Logo sjittert door de eenvoud en gèft good aan wo veer vanaaf kómme, leut de mimosa zeen dae veer oetdeile, is de franse lelie in het rood en de gardeman in ’t blauw.

Ein speciaal jaor

2021-2022 Ein speciaal jaor veur ós Garde

Nao de vastelaovendj in 1977, ware der ein paar here, die besjlaote det der in Remunj nog plaats woor veur ein nuuj vereniging. Ein vereniging die sjwaor leunt op de Kölsche Vastelaovend en die mit ein franse kwinksjlaag häör duudelike oorsjprong mós aangegaeve. Oftewaal de Stadts-Garde Faubourg St. Jacques waerde opgerich.

In ’t kommende seizoen viert ós Garde, ongertösse Prinselik gewaore, häör 44ste juubeleikem. Det doon veer op 2 momente;

  • Euregionaal Gardetreffe
    Op 13 fibberwarie 2022 ontvange veer vanaaf 10:00 versjillende collega-gardes oet Duitsland en Nederland. Rondj 13:00 zullen veer door de binnesjtad ein optoch organisere. Geer zeet zowaal in de  Appelsienerie es naeve de optochroute van herte welkom.
  • Gardebal mit resepsie
    Op 20 fibberwarie 2022 haaje veer ós traditionele Gardebal in ‘t
    Witte Kirkske. En tiedes dit bal, is d’r ruumte om ós te felicitere.