Theo van Etten

In herinneringe altied biej ós 08-04-1950                   07-06-2020 Theo van Etten Veer höbbe te vreug aafsjied mótte naeme van eine troewe sjeldaot, dae ‘t garde pak mit trots gedrage haet. Zien paspaorte en flemmetette kaarte zólle veer dicht biej ós hert blieve drage   ⚜ de oetvaart van Theo zal vanwaege Corona-maatregele in besjlaote krink plaatsvinje