De 11 van De 11

Op de 11de van de 11de viert de Stadts-Garde de traditionele opening van het ‘Vastelaovessezoen’. De Stadts-Garde opent het seizoen door 11 schoten te lossen op het Munsterplein. Als er een heilige mis is in de Munsterkerk, vanwege een  begrafenis, wordt er uitgeweken naar het Stationsplein. Trouw neemt een van de officieren, enkele dagen voorafgaand, contact op met de Deken. Het lossen van de 11 saluutschoten is géén uitvinding van de Garde. In 1978 organiseerde Klaats Achteraaf voor het eerst de officiele opening van de Vastelaovend op het Munsterplein. De Stadts-Garde was een van de deelnemers aan dit evenement, samen met Prins Jo l Leenhouts†, een aafvaardiging van de Kaketoes en ’t Ketoene Dörp. D’n Uul weigerde om deel te nemen; Klaats Achteraaf was geen erkende vereniging én op zaterdag kreeg men ’t uittrekkend gezelschap niet bij elkaar (middenstanders). Overigens, van de geplande elf schoten gingen er maar twee af, de andere tien knallen kwamen van de ‘dieke trom’ van ’t Ketoene Dörp. Gelukkig zit de traditie er ondertussen zo ingebakken dat veel carnavalisten en verenigingen acte de presence geven tijdens de opening. Sinds enkele jaren staat in de agenda van de burgemeester het tijdstip 11:11 uur gemarkeerd. De sleutel van de stad die sinds Vastelaovend dinsdag in bewaring van de burgemeester gesteld is, wordt dan teruggegeven aan de Stadts-Garde. Op 11 januari 2015 is een nieuwe traditie geboren waarbij aansluitend aan het inschieten de Gardeman bij Aetcafé Faubourg St. Jacques van een zwarte hoed wordt voorzien.

Offeseere resepsie

De zondagmiddag na de ‘Nach van de nuuje Prins’ van Stadtsvastelaovesvereniging D’n Uul houdt de Stadts-Garde ‘offeseereresepsie’. De officieren verzorgen deze receptie en worden gefêteerd door de Gardisten. Vroeger stonden alleen de officieren in uniform. Tegenwoordig dragen ook de Gardisten hun pak. We heffen dan het glas op het nieuwe jaar en de programmaboekjes worden uitgereikt. De ‘nuuje’ van D’n Uul komt even langs om de Garde met  zijn huisorde te onderscheiden.

Gardetreffe

Eens per jaar komen alle leden van het FEG (Federatie Euregionale Gardes) bijeen om feest te vieren. Die dag staan de gardes centraal en moeten de betrokken Prinsen het even doen zonder hun steun en toeverlaat. Het Gardetreffe is altijd twee weken voor de Vastelaovend en steeds bij een ander lid van het FEG. Vaste activiteiten die dag zijn; het verzamelen van de Gardes, optredens, een optocht en de ‘Sabelwissel’. Wat symbool staat voor de overdracht van de ene organisatie van een Gardetreffe naar een andere Garde.

Gardebal

Van ouds her was de Gardezitting een ‘Heerezitting’. Alle mannelijke leden met hun gasten vierden een besloten feest in ’t Wachlokaal. Dit gebeurde altijd op de zondagmiddag voor de Vastelaovend en werd georganiseerd en gepresenteerd door de offesere. De vrouwen gingen dan met de kinderen naar de ‘Kienjermidaag’ en nadat de dames van de Garde de ‘Vrouwluujzitting’ hadden opgericht, vonden ze het wel welletjes. Ze eisten deelname aan dit besloten feest en de ‘Heerezitting’ werd de Gardezitting’. In ‘t Witte Kirkske ontvangen zij zo’n 250 gasten.

Vastelaoves Zaoterdaag

De Stadts-Garde is altijd onderweg… Vroeger ontvingen we op Vastelaoves Zaoterdaag, samen met de rest van Remunj de Uule Prins op de Sjtasie. Daarna kwam de Sjtasie Festasie. Ook hier gaf de Garde acte de presence. Gelukkig voor Roermond, maar helaas voor de Garde is dit evenement zo groot geworden dat wij hier niet meer tot ons recht komen. Met name de officieren klaagden erover dat ze de Stadts-Garde niet meer bijeen konden roepen in die geweldig mooie massa. Vandaar dat we een alternatief hebben gezocht. We gaan op zaterdag voortaan met de Gardekinderen naar de Kermis en bezoeken ’s avonds de receptie van de Prins van de Katers in Neel.

Vastelaoves Zóndaag

Op deze dag bezoeken we de receptie van Stadtsvastelaovesvereniging D’n Uul. Aansluitend worden enkele heilige huisjes bezocht en protocollaire zaken verricht. Na het traditionele diner wordt de avond afgesloten met een bezoek aan v.v. De Kaketoes.

Vastelaoves Maondaag

Dé belangrijkste dag van de hele Vastelaovend. De Prinselikke Stadts-Garde ‘Faubourg St. Jacques’ loopt traditioneel op nummer 11 in de optocht. Dit is officieel bekrachtigd door het Optochcomité. Het verhaal gaat dat het zelfs zo is geregeld dat het computer bestand van het optochcomité standaard aangeeft dat de Garde op nummer 11 loopt. Men spreekt wel eens over een virus maar het schijnt dat het computerprogramma, door onbekende oorzaak, zo aangepast is dat de Garde tot in lengte van jaren op nummer 11 blijft staan. Uiteraard meldt de Kwartiermeester de Stadts-Garde altijd netjes aan op de inschrijfavond van het Optochcomité. Voor degenen die zich afvragen waarom de Garde nooit een prijs wint in de Optocht? Wij lopen mee ‘mit Spass an der Freud’. Belangrijk onderdeel van de optocht is het uitdelen van de Mimosa. Voor de Stadts-Garde is het altijd spannend of de kwaliteit van de bloemen goed is en waardig genoeg om uit te delen.

Vastelaoves Dinsdaag

Op deze laatste dag van de Vatseloavend wordt de sleutel, die door onze Burgemeester van Roermond aan ons is aangeboden op de 11 vd 11, terug in bewaring gegeven. Dit is ook de dag waarop Bacchus wordt ‘verzaope’.

De Garde staat sinds jaren aan de Roerkade en geeft ‘acte de présence’. Nadat Bacchus ‘verzaope’ is wordt de Gardeman die bij Aetcafé Faubourg St. Jacques hangt van z’n zwarte hoed ontdaan.

Asselegoonsdaag

‘Heringsjèlle’. De bloome zeen verwelk en ‘t Gardepekse geit nao de sjtoumeriej.