Theo van Etten

In herinneringe altied biej ós

08-04-1950                   07-06-2020

Theo van Etten

Veer höbbe te vreug aafsjied mótte naeme
van eine troewe sjeldaot,
dae ‘t garde pak mit trots gedrage haet.

Zien paspaorte en flemmetette kaarte zólle veer dicht biej ós hert blieve drage

 

de oetvaart van Theo zal vanwaege Corona-maatregele in besjlaote krink plaatsvinje ⚜

Spread the word. Share this post!