Waterloo 2015 – 200e Verjaardag van de Slag bij Waterloo

De Slag bij Waterloo was een veldslag bij Waterloo, een plaatsje destijds gelegen in de Zuidelijke Nederlanden, tegenwoordig in België. Napoleon Bonaparte werd hier op 18 juni 1815 definitief verslagen door een combinatie van enerzijds Britse en Nederlandse en anderzijds Hannoverse en Pruisische legers, onder leiding van respectievelijk de hertog van Wellington en generaal Gebhard Leberecht von Blücher. In 1814 was Bonaparte na een reeks nederlagen (Slag bij Leipzig en een aantal nederlagen in Frankrijk) naar het eiland Elba verbannen. Daar volgde hij met interesse het gekrakeel dat in Wenen over de landverdeling in Europa was losgebarsten. Hij begreep dat voor hem nog niet alles verloren was. Op 26 februari 1815 ontsnapte hij van het eiland, en op 1 maart arriveerde hij met een legertje van 800 man in het Franse havenstadje Golfe-Juan. Snel trok hij […]

Roermond 200 jaar Nederlands

Morgen 12 mei is het precies 200 jaar geleden dat Roermond tot Nederland ging behoren. Op die dag in 1815 nam de commissaris-generaal van de Koning der Nederlanden, Johan Gijsbert Verstolk van Soelen, namens zijn landsvorst een groot aantal gebieden op de rechter Maasoever in bezit, waaronder Roermond. In zijn proclamatie tot de bevolking beloofde hij de nieuwe Nederlanders een gelukkige toekomst. Zijne Majesteit zou voor hen dezelfde genegenheid koesteren die ook zijn andere onderdanen dagelijks ondergingen. Door de gemeente Roermond Aan deze inbezitneming was veel vooraf gegaan. Na de nederlaag van Napoleon in de Grote Volkerenslag bij Leipzig in […]