Verkoop voorwaarden voor de Stadts-Garde Remunj vlag

Verkoop voorwaarden voor de Stadts-Garde Remunj vlag.

1. De vlag mag enkel worden opgehangen op de door de Stadtsgarde daartoe
aangegeven dagen (zie agenda website www.stadtsgarde-roermond.nl )

2. Uiteraard mag de vlag ook worden opgehangen op 11 november en vanaf 1-jan.
tot Aswoensdag in dat zelfde jaar.

3. De vlag moet door de koper aan worden gebracht op een daartoe geëigende en
geschikte mast, die mast moet voldoen aan de veiligheidseisen die daarvoor
geldend zijn.

4. De vlag dient zo behandeld te worden zoals het te doen gebruikelijk is met de
Nederlandse, Limburgse en/of Roermondse vlag, de voor deze vlaggen geldende
regels en gedragscodes zijn ook van toepassing op de stadtsgarde vlag

5. De aankoop van vlaggen is niet bedoeld voor doorverkoop, mocht u dit toch willen,
dan dient u dit vooraf kenbaar te maken bij het bestuur van de garde.

6. De Stadtsgarde is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die op welke wijze
dan ook voortvloeit uit het ophangen, laten hangen en weghalen van de
Stadtsgarde vlag.

7. Scheuren, rafels en andere beschadigingen komende door zwaar weer zijn voor
eigen risico van de koper, en nimmer van de stadtsgarde.

8. Daarom raadt de Stadtsgarde aan de vlag nimmer buiten te laten hangen bij
windkracht 6 of hoger.

9. Vermijd in generale zeer zwaar weer, de vlag is, net als andere vlaggen, daarvoor in
eerste instantie niet geschikt, al hoewel hij doorgaans er niet veel last van zal
hebben.

10. Ook is het raadzaam de vlag niet nat op te vouwen, laat hem eerst uitgestrekt
drogen voordat u hem opbergt. Nat opbergen verkort de levensduur en kan
schade aan de opdruk veroorzaken.

11. Bij het door U niet voldoen van bovenstaande voorwaarden, is het bestuur van
de Stadtsgarde gerechtigd u aan te manen voor correct gebruik, met als
ultime sanctie U het gebruik van de vlag te ontzeggen, al is dat laatste
uiteraard een laatste redmiddel, dat zeer zorgvuldig dient te worden, en zal
worden, toegepast.

Opgesteld dd. 23-6-2013 te Herten.

Copyright © 2019 Prinselikke Stadts-Garde Faubourg St. Jacques | Alle rechten voorbehouden