Disclaimer voor www.stadtsgarde-roermond.nl

Prinselikke Stadts-Garde Faubourg St. Jacques, hierna te noemen , verleent u hierbij toegang tot www.stadtsgarde-roermond.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Prinselikke Stadts-Garde Faubourg St. Jacques behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.stadtsgarde-roermond.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Prinselikke Stadts-Garde Faubourg St. Jacques.

Beperkte aansprakelijkheid

Prinselikke Stadts-Garde Faubourg St. Jacques spant zich in om de inhoud van www.stadtsgarde-roermond.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.stadtsgarde-roermond.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Prinselikke Stadts-Garde Faubourg St. Jacques.

In het bijzonder zijn alle prijzen op stadtsgarde-roermond.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

De inhoud van www.stadtsgarde-roermond.nl wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen. Prinselikke Stadts-Garde Faubourg St. Jacques doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op www.stadtsgarde-roermond.nl. Stadts-Garde Faubourg St. Jacques oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Voor op www.stadtsgarde-roermond.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Prinselikke Stadts-Garde Faubourg St. Jacques nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Prinselikke Stadts-Garde Faubourg St. Jacques en haar licentiegevers en bezoekers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Prinselikke Stadts-Garde Faubourg St. Jacques, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.