Vastelaovend is geäöpend!

Beste Vastelaovesvierders, Vandaag höbbe veer mit väöl anger vereniginge oet ’t Remuunsje landj ’t Vastelaovessezoen geöpend met de traditionele 11 sjäöt op ’t sjone Munsterplein.Mit ’t geluid van trommels en doedelzäksjpelers zeen veer vertrokke biej Kefee Braam nao ’t Vrouwefontein. Veer moge zegke det onger sjteeds grooter waerende belangstelling dit ivvenement beozch wirt, dit meer en meer ein sjoner begin van de Vasteloavend geneumd moog waere. Op nao de angere parels die de Remuunjse Vastelaovend te beje haet…. Mit eine gardistiesje vasteloaves groet, Kommandant, Ted van Etten De kanonsjöt werde gelost door: 1. Ted van Etten, Kommandant van Prinselikke Stadts-Garde […]