Besjtuur

Tijdens de activiteiten van Stadts-Garde Faubourg St. Jacques staat de Garde onder leiding van de Commandant en zijn Officieren.

Voor de organisatorische aspecten heeft de Garde een bestuur benoemd dat als volgt is samengesteld:

  • Maurice Jilderda (vice-Voorzitter)
  • Petra Linnartz – van Etten (Secretaris)
  • Mark Jansen (Penningmeester)
  • Monique Rieken

Het bestuur is per mail te bereiken via het secretariaat

Copyright © 2018 Prinselikke Stadts-Garde Faubourg St. Jacques | Alle rechten voorbehouden